Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

Systemisch coachen

Wat roept mij? Wat wil zich ontvouwen als ik naar de patronen in mijn leven kijk? Feedforward gaat ten diepste over de vraag: hoe kan ik herkennen dat ik op het "juiste" pad ben, in resonantie ben met mijn bestemming. Vaak zijn we in ons leven lang en meet veel toewijding trouw geweest aan opgaves die dienend zijn aan het verleden. Tegelijkertijd voelen we een enorme vitaliteit als we in dienst van de toekomst kunnen leven en werken. Systemische coaching richt zich in essentie op het maken van die overgang.

Systemische coaching

Bij systemische coaching laten we de deelnemer op een andere manier naar zijn vraag kijken. Iedereen maakt deel uit van een groter systeem, dat begint met je familie. Later ga je ook deel uitmaken van organisatiesystemen zoals een team of afdeling. Bij systemisch coachen richten we ons in eerste instantie op het hele systeem waar de deelnemer onderdeel van is. Waarom? Omdat een aantal vraagstukken waar iemand mee komt niet alleen persoonlijk zijn maar vaak direct gerelateerd zijn aan een patroon in zijn of haar familie c.q. organisatie. Wanneer de coach alleen gericht is op deelnemer en zijn vraag zou het "probleem" niet oplossen: in het systeem gaat het namelijk gewoon door.

Patronen willen zichzelf herhalen

Vaak zijn patronen in systemen een manier om iets op te lossen in een systeem. Bijvoorbeeld: een team heeft continu conflicten omdat waneer er rust zou zijn in het team duidelijk zou worden dat het team geen opgave meer heeft in de organisatie. Of kinderen in een gezin zijn hyperactief om uit beeld te houden dat er een onoplosbaar conflict tussen de ouders is. Het helpt dan niet om met de kinderen te gaan praten of om het team beter te leren communiceren.

Oplossingen die willen blijven

Wat helpt is om je op de eerst plaats af te vragen: waar zijn de symptomen een oplossing voor in dit systeem? Door naar het hele systeem te kijken kan een oplossing uiteindelijk “blijven. Het is daarvoor niet nodig dat het hele systeem daadwerkelijk fysiek aan bezig is. Het gaat om het aanreiken van een ander perspectief aan de coachee. De inzichten zijn vaak verassend en ontroerend.

Kort en krachtig

Systemische coachingstrajecten zijn vaak van korte duur. Gemiddeld drie gesprekken. Het heeft systemisch gezien weinig zin om nog meer gesprekken te hebben als het meest wezenlijke aan het licht is gekomen.

Systemisch coachen is "hot", en niet alle vragen zijn systemisch. Je bent daarom van harte welkom met je vraag om in een intake met ons te verkennen wat jouw vraag nodig heeft.

Meld u aan voor een coachingstraject op maat