Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

De Verdieping

Hieronder vind je een overzicht van onze verdiepingsopleidingen. De data en inschrijf mogenlijkheden vind je onder aan de pagina. Op basis van evaluaties en ontwikkelingen in het werkveld passen wij ons opleidingsaanbod voortdurend aan. Bij vragen staan wij je graag persoonlijk te woord.


De potentie in het Trauma

2 oktober, 19 oktober en 20 november 2018 (4e dag in overleg)

In deze driedaagse verdiepingstraining gaan de deelnemers aan de hand van eigen leervragen onderzoek doen naar het onderwerp trauma en de mogelijkheid om hierin met de paarden te werken. Ter voorbereiding krijgen zij een leervraag-gesprek met de trainer.

De theorie over trauma wordt belicht vanuit diverse invalshoeken en de cursisten ontvangen een relevante literatuurlijst. Er is veel ruimte voor uitwisseling en intervisie m.b.t. de eigen (leer)ervaringen in de begeleiding van de cliënten en organisaties met behulp van de paarden.

In deze training werken we met mogelijke systemische interventies en met het herkennen van (beelden van) traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen in de begeleiding van een cliënt of organisatie met de inzet van paarden. Wat toont het paard daarin en welke specifieke interactie tussen mensen en paarden is er te zien in deze delen?

Door de tussentijdse opdrachten en de leerervaringen ontdekken deelnemers hoe zij zichzelf verhouden tot het onderwerp trauma en wat hierin resoneert. Hoe kunnen zij werken met trauma in de eigen paardencoach-praktijk, met oog voor wat gezond is voor de begeleider, de paarden, de klanten. Wat is hierin passend en dienend en hoe kan dit een aanvulling bieden op de huidige begeleiding?

Begeleider: Annemieke Hijink

Annemieke Hijink is systemisch begeleider, trainer, paardencoach en mediator. Zij heeft zich verdiept en gespecialiseerd in het werken met trauma in persoonlijk leven en in werk. Hierin begeleidt zij ook via paardencoaching individuen, duo’s en teams.

Aan deze module is 1 dag toegevoegd (dag 4) over werken met trauma's in organisaties. Het is mogelijk om de hele opleiding (inclusief deze dag) te volgen of alleen de eerste drie dagen.

Kosten driedaagse opleiding: 1090 euro excl. BTW.
Kosten vierdaagse opleiding: 1250 euro excl. BTW

Scroll naar beneden om je aan te melden via het registratieformulier. Geef bij "opmerkingen" aan of je interesse hebt voor de extra dag "Trauma in organisatie"


Wisdom of the Guarani

24 t/m 27 juni 2019

"Connecting and honouring the native cultures from Earth is part of the healing for the whole humanity. The force of life comes from the Earth. We all are one, connected; all part of this same body, breathing the same air, healing the memories and wounds of separation."

Carlos Guyrauna Rodriguez

In deze verdieping richt de aandacht op het begeleiden van transformaties waarbij we putten uit de wijsheid van natuurvolken, met name de Guarani maar ook de wijsheid van de kudde. In deze verdieping voor begeleiders staat de vraag centraal: wie of wat ben ik ten diepste als begeleider in transformatieprocessen en welke bronnen kan ik daarbij inzetten c.q. ontsluiten.

Begeleiders: Carlos Guyrauna Rodriguez en Ruud Knaapen

Meer informatie volgt!


SYSTEMISCH TEAMCOACHEN MET PAARDEN (NEDERLAND

Start 27 & 28 September 2018

"Systemisch teamcoachen met paarden" is een verdieping binnen de Windopleiding die zich specifiek richt op het werken met teams. De ervaren paardencoach zal na deze opleiding in staat zijn programma’s voor teams te ontwerpen en te begeleiden met inzet van het paard. Dit vanuit het perspectief van zowel het systeem- als het systemisch denken.

Opleiders: Nicolle Themmen & Muriel Daal


DE KRACHT VAN DE KUDDE

Nieuwe data volgen.

Deze verdieping is bedoeld voor iedereen die in het werk met de paarden zijn of haar systemisch weten & gewaarzijn wil uitbreiden en versterken. Voor opstellers en systemische coaches biedt deze specialisatie de gelegenheid het systemisch krachtenveld te zien en te ervaren in de vrije natuur. Tenslotte is deze opleiding voor oud studenten een prachtige aanvulling op het blok “Paardenwelzijn” uit de Windopleiding.

Co-creëren
Iedere opleiding wordt afgesloten met een, door de groep geschreven, artikel, dat onder onze redactie gepubliceerd wordt via de sociale media.

Een individuele bijdrage aan het artikel is tevens voorwaarde voor het verkrijgen van een certificaat. Zo draagt eenieder bij aan de kracht van de kudde in dit werkveld.

Opleiders: Machteld van Dierendonck en Carol Dohmen


INTO THE SOUL OF SPIRITISM - RETREAT BRAZILIE

Nieuwe data volgen

De reis die we aanbieden gaat naar Abadiania in Centraal Brazilie, naar Casa Dom Ignacio. In dit huis en op deze plek begeef je je als het ware in het oog van de naald. Zonder daarvoor enige verklaring aan te willen dragen lijkt het mogelijk om hier diep in contact te komen met wat Hellingen noemt Geist.

Op deze plek verblijf je twee weken met begeleiding van een zeer ervaren gids van het huis. Iedere deelnemer krijgt de ruimte en de holding space om zijn eigen reis te maken. In deze twee weken leer je het veld van Geist, deze scheppende kracht achter alles, te lezen en vooral te ervaren in de werkelijkheid. Deze ervaring gaat je helpen om in het werk met de paarden dit veld verder toe te passen in te integreren. In service of life.

Voor wie interesse heeft, bieden we apart in Nederland drie leerdagen aan om dit perspectief te integreren in je werk als begeleider met de paarden. DIt doen we op onze lokatie in Drenthe.

Begeleiders: Jutta Lange en Ruud Knaapen

Voor nadere informatie graag persoonlijk contact opnemen met Ruud Knaapen tel. 0614265244

Uitgebreide intake is verplichtPrijs: tussen de 1800 en 1950 euro excl. BTW exclusief vliegreis, inclusief verblijf & begeleiding door een gids van de casa.