Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

De Docenten

Ruud Knaapen

Ruud is één van de grondleggers van het coachen met paarden in Nederland en richtte in 2004 Wind Organisatieontwikkeling op. In 2005 startte hij de Opleiding Systemische Paardencoaching (OSP), later bekend als de Windopleiding. Momenteel richt hij zich op het door ontwikkelen van de opleiding, aangevuld met verdiepingsmodules in Nederland, België en Brazilië. Binnen het bedrijfsleven heeft hij diverse verandertrajecten op het gebied van competentiemanagement, employability en assessments begeleid. Ruud coacht zowel individuen als teams in ontwikkeltrajecten. Dit vult hij aan met intervisie-begeleiding, supervisie en het geven van lezingen. Zijn passie is het vakgebied verder te mogen brengen en doet dit door te publiceren, casuïstiek te beschrijven en uit te werken in de opleiding. Het spreekt voor zich dat een belangrijk onderdeel daarvan kennisuitwisseling met collega’s in binnen- en buitenland inhoud. Deze inhoudelijke ontwikkelingen zijn o.a. terug te vinden op zijnweblog.

Muriel Daal

Muriël is sinds het begin als leercoach aan de Wind Opleiding verbonden. Zij heeft als onderwijskundig adviseur diverse innovatietrajecten begeleid. Daarnaast heeft ze didactische trainingen verzorgd, zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven. Haar onderzoek naar leerprocessen en effecten van onderwijs op het leerproces, zijn waardevolle elementen gebleken in onze opleiding. Als onderwijskundig adviseur, trainer en onderzoeker volgt zij het leerproces van onze deelnemers nauwlettend. Samen kijken ze welke vervolgstappen in het ontwikkelingsproces nodig zijn. Hierbij is het belangrijk stil te staan bij de impact die de opleiding op de deelnemers heeft. Dit betekent soms het leerproces te vertragen om de materie op gepaste wijze te laten landen/ervaren. Daarmee ontstaat een nieuw soort veiligheid die uitnodigt tot ervarend leren. Transparantie naar de deelnemers over de werkwijze en de wederzijdse verwachtingen is daarbij haar motto

Nicolle Themmen

Nicolle verzorgt bij de specialisatie Systemisch werk met teams & paarden. Ze is van oorsprong pedagoog en is haar loopbaan gestart als preventiewerker voor jeugd en ouderen en daarna als groepsleidster van kinderpsychiatrische groepen. Na een aantal jaren franchisenemer te zijn geweest bij de School voor coaching is zij nu coachopleider bij de Opleiding Systemisch Paardencoaching België en bij de Windopleiding Nederland .

Na haar opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leiden en heeft zij verschillende opleidingen gevolgd om haar coach en opleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen. Sinds 2007 is zich meer en meer gaan verdiepen in het systemisch werk en het opleiden van coaches. Naast de eerste Windopleiding in 2006 volgde zij verschillende opleidingen bij het Bert Hellingerinstituut.

Nicolle is echt een teamcoach in hart en nieren. Zij is iemand die in gesprek kan blijven met het hele team en uit het gesprek kan blijven met de individuen van datzelfde team. Dat is een kunst en een kunde wanneer het gaat om teamcoaching. Daarnaast is Nicolle in Nederland een van de pioniers op het gebeid van coachen met paarden. We zijn beide Pioneers in dit veld. Het verschil en de overeenkomst tussen haar en mij is ons publieke startpunt in dit werk: ik had de moed om in 2006 met de beperkte kennis die er was, de eerste opleiding paardencoaching te starten, zij had de minstens even zo grote moed om zich hiervoor in te schrijven.

Bibi Schreuder- Gastdocente

“Sinds ik in 1995 ‘gegrepen werd’ door het fenomeen familieopstellingen, voelde het als thuiskomen. Met het systemisch gedachtegoed kan ik de krachten van de natuur, waar ik me zo mee verbonden voel, inzetten in mijn werk.”

Bibi werkte hiervoor 25 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij heeft een liefde voor leren, gunt mensen hun eigen leerproces en kan dat goed ondersteunen. Verder biedt ze een klimaat waar het veilig en prettig leren is. Een scherpe waarneemster, met humor en liefde voor het vak. Zij is steeds bezig de diepere betekenis van inzichten uit systemisch werk en opstellingen om te zetten voor het dagelijks leven. Samen met Jan Jacob Stam richtte zij het Bert Hellinger Instituut Nederland op. In contact met Bert Hellinger en vele opstellers van het eerste uur, wordt het systemisch werk steeds verder doorontwikkeld.

Bibi verzorgt sinds 2006 twee keer per jaar een opleidingsdag "De achtergrond van de begeleider" in de Windopleiding Nederland.

Machteld van Dierendonck - Gastdocente

Machteld is wetenschapper en is gespecialiseerd in en gepromoveerd op het gedrag van paarden. Zij was verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek en de monitoring bij de eerste herintroductie van het Przewalski paard; deed onderzoek naar het sociale leven van vrij-levende Koniks maar ook naar gedomesticeerde groepen ruinen en merries in onder andere Nederland, Zweden en IJsland.

Als gedragsspecialist paard werkte zij zeven jaar binnen de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Naast onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg werkte zij mee aan het opzetten van de gedragskliniek voor dieren. Onderzoeken en behandelen van gedragsgestoorde paarden is haar specialisatie. Hiervoor is ze geaccepteerd als associate bij de ECVBM-CA (een Europese veterinaire specialisten organisatie). Vanuit haar eigen praktijk “Equus research & Therapy” behandelt ze deze paarden(problemen). Verder geeft zij (post) doctoraal onderwijs, lezingen en cursussen in binnen en buitenland en ontwerpt en begeleidt (wetenschappelijk) onderzoek. Ook is zij gastmedewerker op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Sydney.