Clique aqui para visualizar os cursos oferecidos pela Wind em Português

Feedforward

Door Ruud Knaapen

Op woensdag 29 april gaven wij een workshop Systemisch Coachen Met Paarden op de Intensive van de International Systemic Constellations Association (ISCA) in Bernried, München. We werkten met ca. 35 veelal ervaren opstellers waaronder een aantal docenten van de Intensive. Mensen van het eerste uur, zoals Jan Jacob Stam, die mede de basis van dit werk voor ons hebben gelegd. Dat is natuurlijk spannend; hoe zouden ze het werken met paarden, vanuit systemisch perspectief ervaren? Zouden de paarden, die wij in de sessie voor het eerst ontmoeten, het ook "doen"? Maar ook: waar staat het systemisch werkveld en waar staat het systemische coachen met met paarden nu en waar wil het heen?

Feedforward versus feedback

Veelal wordt binnen ons werkveld, de inzet van paarden, gekoppeld aan feedback. Feedback die razendsnel zijn bestemming bereikt bij de meeste cliënten. De laatste tijd heeft de vraag mij veel bezig gehouden of paarden ook reageren op de mate waarin je in resonantie bent met "jouw" bestemming. Feedforward dus. Feedforward vanuit de bestemming van een organisatie, professional of persoon.
Feedback zegt vooral iets over hoe iets nu is of ervaren wordt. Feedforward zegt iets over de levenskracht van dat wat zich wilt ontwikkelen. Dat is een fenomenaal ander uitgangspunt. In plaats van de focus op de patronen uit het verleden stel je je open voor wat zich wil aandienen vanuit de toekomst.

Waar het heen wilt

De sessie in Bernried en de inbreng van deelnemers en begeleiders bieden wellicht wat aanknopingspunten voor een manier van werken die zich aandient. De sessie had een aantal kenmerken waardoor het mogelijk was om met meerdere deelnemers, meerdere thema's en ook meerdere lagen te werken.

De begeleider verbindt zich niet meer met de inhoud van de vraag. In deze sessie werkten we verdekt d.w.z. zonder precies te weten waar het thema inhoudelijk over gaat. De begeleider laat daarmee de inhoudelijke informatie en "intelligentie" geheel bij de deelnemers in het veld. De interventies die opkomen zijn niet gericht op iets, je laat je, door de paarden, lezen door het veld en geeft zonodig de taal en/of de interventie daaraan mee. Ze vinden zelf hun bestemming bij de deelnemers.

  • Mede als gevolg hiervan begeef je je als begeleider meer op de structuur laag van de sessie. Wat of wil integreren? Wat wil differentiëren? Waar liggen keuzemogelijkheden en voor wie? Etc etc.
    Hieronder ligt de basisvraag: waar wil het heen? Wat gebeurt er als we die beweging volgen?
  • Je laat je als begeleider leiden door de paarden. Paarden "weten" wat gaat. Na 65 miljoen jaar is dat een razendsnel instinct om te weten wanneer je weg moet bewegen of juist kunt grazen. Weten wat gaat is de enige wijsheid die nodig is om te kunnen handelen.
  • In de sessie in Bernried was het reflectie vermogen en gevoeligheid van de deelnemers zo groot dat de paarden aan alle deelnemers precies lieten weten waar de ruimte voor een beweging mogelijk was of zijn bestemming had bereikt.

Live doesn't need to be resolved

Wat betekent dat dan voor alles dat we nu weten over het het gedachtengoed en de methode van opstellingen, de werking van de gewetens, de dynamieken, de inzet van representanten en zelfs de systemische principes. En vooral ook wat betekent dat voor onze rol als begeleider. Jan Jacob Stam zei in zijn lezing: "let us stop trying to repair what the previous generatons did wrong". Als je het veld omdraait stel je een andere vraag namelijk: hoeveel bestemming heeft iets?
Dat geeft direct een andere energie.

"Live don't need to be resolved" is een zin die tijdens deze sessie steeds harder ging klinken in mijn hoofd.